Neseď za pecí a… BĚŽ!

Pohodový závod pro ženy každého věku 

- chůze nebo běh

- 5 nebo 8 km

Datum konání: 

neděle, 2. června 2013

Místo konání: 

Praha 9, Černý Most

 

Program:

13 – 18 hodin

Start všech závodnic: 15:30 hodin

Vyhlášení vítězů: cca 17 hodin

Co vás čeká:

*        výběr trati dle nálady a kondice: 5 nebo 8 km, chůze nebo běh 

*        registrace on-line či přímo na místě

*        měření času

*        moderátor

*        občerstvení během závodu i po doběhu

*        zázemí pro závodnice 

*        cílové balíčky - pouze pro on-line registrované závodnice

*        diplom pro každou účastnici

*        slavnostní vyhlášení vítězek

 

Popis tratě:

Trať je rovinatá bez zásadního převýšení, asfalt

1 okruh = 1,7 km

Mapa trati

 

Pravidla a podmínky účasti:

  • Závodu se smí zúčastnit pouze registrované a prezentované závodnice s viditelně umístěným startovním číslem, které uhradily startovné.
  • Výsledný čas je každé závodnici měřen od okamžiku startovního výstřelu až do okamžiku doběhu do cíle na stejném místě. Tento čas je rozhodný pro určení výsledného pořadí závodníků v cíli.
  • Přísně se zakazuje běžet mimo plánovanou trať závodu
  • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky
  • Na samotných závodnicích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout/ujít celou vzdálenost
  • Závodnice se musí řídit a respektovat pravidla závodu a pokyny organizátorů. Závodnice se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Dále svojí registrací na závod a účastí na něm souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.
  • Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
  • Organizátor má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
  • Startovné je konečné a je nevratné
  • Registrací dává každý závodník v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové uvedené v registračním formuláři pro marketingové účely organizátora závodu.

Startovné

Základní startovné:                            

240,00 Kč

Startovné pro 3členný tým:                

630,00 Kč

Matka s dcerou:

400,00 Kč

Tyto ceny platí pouze při on-line registraci!

Registrace na místě:                          

280,00 Kč

 

Startovné musí být připsáno nejpozději 29.05.2013 na účet číslo: 

19-5434180267/0100

v.s.: telefonní číslo uvedené v přihlášce

 

Kategorie:

1. - 3. žena / 5 km do 45ti let

1. - 3. žena / 5 km nad 45 let

1. - 3. žena/ 8 km do 45ti let

1. - 3. žena / 8 km nad 45 let

Chůze 5 km: 1. - 3. 

 

On-line registrace ukončena.

Na závod se můžete přihlásit ještě přímo na místě, do 14:45 hod.